دانلود فایل


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار فرمتdoc - دانلود فایل



دانلود فایل دانلود تحقیق جامع وکامل درباره تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

دانلود فایل دانلود تحقيق جامع وکامل درباره تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار فرمتdoc 130صفحه
فهرست مطالب

فصل اول :
مقدمه
هدفهاي پژوهش
سؤالهاي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهميت پژوهش
تعريف مفاهيم اساسي پژوهش
الف) مفهوم تحول
ب) نظام ارزشها
ج) نظام
د) ارزشها (در علم اقتصاد، فلسفه، دين، جامعه شناسي)
هـ) سرقت
و) انحراف جنسي
ط) اعتياد

فصل دوم :
الف) سوابق نظري و پژوهشي
- حوزه هاي توجه به بررسي ارزشها
1) بررسي ارزشها در رابطه با متغيرهاي ديگر
2) ارزشها و توانايي هاي شناختي
3) رشد ارزشها در طول عمر
- سنجش ارزشها
مشاهده منظم
مصاحبه شخصي
پرسشنامه
1) آلپورت ورنون ليندزي
2) معيار ارزشهاي قابل تشخيص پرينس
3) بررسي انتخاب
4) ارزشهاي شخصي
5) ارزشهاي كار
6) ارزشهاي راكيچ
- كسب نظام ارزشي و عاملهاي آن
- عوامل كسب نظام ارزشها
گروه اول :
الف) اجتماعي
ب) اقتصادي اجتماعي
ج) آموزشي
د ) جنسيت
هـ) دين
و) شغل
ط) نژاد
گروه دوم :
الف) تحليل رواني
ب) نظريه فراگيري
ج ) رشد شناختي
- نمودهاي تحول ارزشها از كودكي تا بلوغ
تحول نظام ارزشها در كودكي
تحول نظام ارزشها در نوجواني
- چارچوب نظري تفسير رشد ارزشها
الف) ديدگاه رسچر
ب) ديدگاه مزلو
ج) ديدگاه وودروف
د) ديدگاه فرويد – يونگ
هـ) ديدگاه كلبرگ – پياژه
ط) ديدگاه نيوكمپ – آيزنگ
ز) ديدگاه راكيچ
ع) ديدگاه ويليامز
- كاركردهاي رشد ارزشها
الف) انگيزشي
ب) توافقي
ج) دفاع از خود
- نقش ارزشها در روند هدايت و رواندرماني
نقش مشاوره در زمينه ارزشها
- نقش ارزشها در بهداشت
الف) روان درماني
ب ) پيشگيري
- ديدگاههاي تغيير ارزشها
فرضيه ناهماهنگي شناختي
فرضيه هاي رفتاري
فرضيه شناختي – رفتاري
فرضيه تحليل رواني
فرضيه نسبت دادن
فرضيه تقابل (جذب)
فرضيه درمان بي رهنمود
فرضيه همخواني
فرضيه تحليل منطقي
فرضيه درمان عقلاني
فرضيه بازي نقش هيجاني
فرضيه انگيزه پيشرفت
تغيير ارزشها از راه ارتباط جمعي
درام اجتماعي براي كودكان
روش توضيح ارزشها
روش گوش دادن به قصه
روش تربيتي

فصل سوم : روش پژوهشي
آزمودنيها
ابزار پژوهشي
1- معيار ارزشهاي قابل تشخيص پرينس
2- معيار ارزشهاي راكيچ
(چگونگي كاربرد خدمات مشاوره اي)
1- توضيح ارزشها و تأثير آن در تغيير ارزشها
2- تأثير مشاوره و راهنمايي بر تغيير ارزشها
3- آموزش مهارتهاي مقابله با استرس محيطي
- مرحله اول
الف) با تغيير ديدگاه مشكلات خود را آسان كنيد.
ب) نظام حمايتي كارآمدي بوجود آوريد
- مرحله دوم
الف) روش مهار فشار رواني
ب) تمرين آرميدگي
ج) تمرين كنترل نگراني و سخن گفتن سازنده با خود
4- مهارتهاي ارتباطي
الف) مهارتهاي گوش دادن
ب) مهارتهاي بدني
پ) خود افشاگري
ت) بازتاباندن
ث) مورد پذيرش قرار دادن
ج) روش صفحه خط افتاده
چ) رسيدگي به خواست زندانيان

فصل چهارم :
تجزيه و تحليل آماري

فصل پنجم : خلاصه و نتيجه گيري
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق

فهرست منابع فارسي و انگليسي
پيوستها










چكيده :
در چند دهه اخير مسأله ارتباط بين برخي ازويژگيهاي شخصيتي و بزهكاري بسيار پژوهشگران را متوجه خود كرده است ولي اگر بزهكاري از زواياي متفاوت بررسي كنيم خواهيم ديد كه بحث ريشه اي تر در اين زمينه مطالعات عميق بر نظامهاي ارزشي اين افراد و مؤلفه هاي اين نظام ارزشي است چرا كه رفتار و عملكردهاي افراد اغلب در راستاي اولويتهاي ارزشي است كه براي خود بر مي گزينند


دانلود تحقیق جامع وکامل درباره تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار


تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار


تحقیق تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما

تحقیق درمورد بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

پاورپوینت پيش طرح(طرح قبل از حادثه )

کار آفرینی 50 ص

دانلود پاورپوینت درس 8مطالعات هشتم*********رسانه ها در زندگی ما******

تحقیق در مورد شاه بلوط اسپانيايي 5 ص

رفتار غربيان و مسلمانان در قبال آخر الزمان 12 ص

فایل پاورپوینت بازارهای ایرانی

تحقیق درباره نقش مذهب در بهداشت روان از نظر پیامبر(ص)و حضرت علی(ع)(راجب به تاثیر زنا شویی های خویشاوندی بر فرزندان)

تحقیق در مورد انقلاب روسیه