دانلود فایل


پاورپوینت تأمین نیروی انسانی - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت تأمین نیروی انسانی,دانلود تأمین نیروی انسانی,تحقیق تأمین نیروی انسانی,مقاله تأمین نیروی انسانی,دانلود پاورپوینت تأمین نیروی انس

دانلود فایل پاورپوینت تأمین نیروی انسانی فرمت فایل : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 17 اسلاید
1 درس مربوطه:سرپرستی سازمان موضوع:تأمین نیروی انسانی
استادمربوطه: استاد رسولی
گردآورنده:رقیه مؤذن زاده
منابع:کتاب سرپرستی سازمان
تألیف:مسعود احمدی نژاد

بهار91

2 3 سازمان ها برای نیل به اهداف خود علاوه بر وسایل وتجهیزات،منابع مالی ومواد خام،نیازمند به افراد ویا به عبارتی منابع انسانی می باشند.مدیریت منابع انسانی از وظایف بسیار مهم مدیریت هر سازمان است.کارآیی واثر بخشی هرسازمان به نحوه ی مدیریت وکاربرد صحیح ومؤثرمنابع انسانی بستگی دارد.به همین جهت لازم است کلیه مراحل وعملیات مربوط به تأمین وهماهنگی نیروی انسانی ازطریق یک روش سیستماتیک ومنظم وبا د قت صورت گیرد تاشایسته ترین افراد به استخدام سازمان درآیند.
برای رسیدن به این هدف وتحقق اهداف سازمان،وظایف خاصی اجرامی شود که این وظایف عبارتنداز:
1-عملیات استخدامی
2-عملیات آموزشی وبهسازی
3-عملیات نگهداری نیروی انسانی
تأمین نیروی انسانی: تجزیه وتحلیل شغل: تجزیه وتحلیل شغل یکی ازمهمترین فنون وروشهای مدیریت اداره کارکنان است.مدیران تلاش می کنند تابااستفاده ازاین روش،اهداف پرسنلی وسازمانی خود راتحقق بخشند.
اطلاعات بدست آمده از تجز یه وتحلیل شغل مبنای مناسبی درسازماندهی،طراحی شغل،گزینش،استخدام،آموزش،ارزیابی شغل وطراحی ساختارهای پرداختی خواهد بود.
وسایل مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه عبارتند از:پرسشنامه،مصاحبه
،بررسی سوابق گذشته ومشاهده.
ازطریق تجزیه وتحلیل شغل،شرح شغل ومشخصات شغلی کارکنان بدست می آید که زمینه
رابرای طبقه بندی مشاغل ودرنهایت فعالیتهای مد یریت منابع انسانی فراهم می سازد.
شرح شغل:
به بیانه هایی که وظایف ومسئولیتهای شغل راتشریح می کنندوشامل فهرست جامع ونسبتاً
کاملی ازشرایط و ویژگیهای هرشغل می باشند،شرح شغل گفته میشود. 4 شرح شغل شامل اطلاعات زیراست: 1-نام شغل 2-خلا صه شغل 3-شرح وظایف،مسئولیتها،معلومات،مهارتها وشرایط کار
شرایط احرازشغل:شرایط احرازشغل عبارت ازشرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید داراباشد تابتواند با موفقیت ازعهده انجام کارمورد نظربرآید.برخی ازشرایط احراز شغل عبارتنداز:
1-میزان نحصیلات
2-میزان تجربه کاری
3-خصوصیات اجتماعی وروانی
4-تخصص ومهارت
5-توانیهای فیزیکی وجسمانی
6-روحیه مسئولیت پذ یری برای کار
7-توان تصمیم گیری
8-مهارت درانتقال مفاهیم 5 طبقه بندی مشاغل: برای اجرای تجز یه وتحلیل شغل وطبقه بندی مشاغل نه تنها لازم است که ازکیفیت،ماهیت وظایف،مسئولیتها وشرایط انجام آن اطلاعات کافی وجود داشته باشد،بلکه ایجاد شرایط مناسب وجلب همکاری پرسنل نیزضروریست.
حقوق ودستمزد:بعدازطبقه بندی مشاغل،ارزشیابی مشاغل برای تعیین حقوق ودستمزد
مناسب ومنصفانه ضروری است.ارزشیابی مشاغل(ارزش)یابه عبارت دیگردرجه ی اهمیت نسبی

پاورپوینت تأمین نیروی انسانی


دانلود تأمین نیروی انسانی


تحقیق تأمین نیروی انسانی


مقاله تأمین نیروی انسانی


دانلود پاورپوینت تأمین نیروی انس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت-فروشگاه دانلود فایلهای مدیریتی

دانلود پاورپوینت های مدیریتی، انواع فایلهای پاورپوینت در موضوعات مختلف مدیریت با ...

دانلود پاورپوینت-فروشگاه دانلود فایلهای مدیریتی

دانلود پاورپوینت های مدیریتی، انواع فایلهای پاورپوینت در موضوعات مختلف مدیریت با ...

متن کامل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت | خانه امن

Photo: Mohsen Norouzifard/icana.ir. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در ...

دانلود پاورپوینت-فروشگاه دانلود فایلهای مدیریتی

دانلود پاورپوینت های مدیریتی، انواع فایلهای پاورپوینت در موضوعات مختلف مدیریت با ...

متن کامل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت | خانه امن

Photo: Mohsen Norouzifard/icana.ir. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در ...

متن کامل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت | خانه امن

Photo: Mohsen Norouzifard/icana.ir. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در ...

دانلود تحقیق درباره ی جزوه فیزیولوژی تنفس 63 ص

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان

کارآموزی در هواپیمایی 45 ص

طرح پایه استند زیر گلدانی چوبی

فولاد چيست ؟

مقاله در مورد بیماریهای مقاربتی شایع درایران و جهان

تحقیق درمورد چمن 25 ص

دانلود گزارش کارآموزی عمران در مشهد..

پاورپوینت قرآن در قرآن